Étkezés lemondás rendje

IGAZGATÓI UTASÍTÁS

a tanulók étkezésének lemondásáról

A tanulók étkezésének lemondását 2012. január 16-tól csak írásban rögzített formában fogadjuk el.

A pénztárban ezen célra rendszeresített füzetben az étkezést legkésőbb az azt megelőző napon 10 óráig lehet aláírással ellátva lemondani. A füzet a pénztárban kerül elhelyezésre, a pénztáros távolléte esetén a gazdasági vezető irodájában található.

Amennyiben a tanuló nincs akadályoztatva, akkor saját kezűleg, aláírásával jegyezve teheti meg az étkezés lemondását.

Amennyiben a tanuló beteg, vagy egyéb ok miatt van távol, akkor a házirend szerint ezt

  • kollégista esetében a nevelő tanárnak – annak távollétében az osztályfőnöknek, vagy az iskolatitkárnak, vagy a kollégium vezetőjének - köteles telefonon jelenteni, mellyel egy időben az étkezés lemondását, vagy további elvitelét is jeleznie kell.
  • bejáró esetében az osztályfőnöknek – annak távollétében az iskolatitkárnak, vagy a nevelési igazgatóhelyettesnek - köteles telefonon jelenteni, mellyel egy időben az étkezés lemondását, vagy további elvitelét is jeleznie kell.

A tanuló távolléte esetén csak a nevelőtanár, az osztályfőnök, a nevelési igazgatóhelyettes, illetve az iskolatitkár aláírásával fogadjuk el a bejegyzést.

Iskolatitkár telefonszáma:         20/414-0803

Nevelési igazgatóhelyettes (kollégiumvezető) telefonszáma:      20/392-6625

 

Sopron, 2012. január 4.

                                                                                          Gruber László

                                                                                              igazgató