Történeti Áttekintés

Rövid történeti áttekintés az iskoláról

 • 1961-ben a Győr-Sopron Megyei Tanács alapította meg 6 tantermes iskolánkat, mely először a győri "anyaiskola" kihelyezett tagozataként kezdte meg működését

 • 1965. január 1-jétől a Győr - Sopron megyei Tanács V. B. önálló intézményként létrehozta a Soproni Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézetet.

 • 1966. szeptember 1-jén saját, új, hat tantermes iskolaépületben kezdődött a tanítás.

 • 1966. október 22-én vette fel iskolánk Lippai János nevét.

 • 1973. szeptember 1-jén átadták az iskolához tartozó kollégium épületet. /Ezzel megszűnt az externátusi elhelyezés./

 • 1978-ban készült el a konyha, ebédlő és egyéb kiszolgáló helyiségekből álló épületegyüttes.     

 • 1994-ben kb. 15 ha termőszőlő ültetvény kezelői jogát kapta meg az iskola, hogy a gyakorlati képzés feltételeit a privatizáció után is biztosítani tudja. /Megszűnt az addigi gyakorlati oktatás bázisát jelentő Soproni Állami Gazdaság./

 • A városban elsőként 1994-ben vezettük be a szintvizsgákat azért, hogy tanulóinkat hozzászoktassuk a vizsgaszituációhoz, javítva teljesítményeiket a képzést záró vizsgákon.        

 • 1995-től alapító tagjai vagyunk a Magyar Kertészeti Szakképzők Szövetségének. Három ízben rendeztünk országos továbbképzést /1997. 1998. 2003./ kertésztanároknak, és felkérték intézményünk szaktanárait a szakmai követelmények, tantervek kidolgozására, lektorálására.

 • 1999. november 25-én Sopron város képviselő testülete elfogadta a város oktatási koncepcióját.  Iskolánkkal kapcsolatban az alábbi határozat született: „Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a Lippai János Középiskola, Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium által ellátott feladatokat a 2000-2001. tanévtől kezdődően nem kívánja ellátni.” Rendkívül sok energiát fektettünk sorsunk számunkra is elfogadható megoldásának keresésére.

 • 2001. július 11-én Sopron Megyei Város polgármestere Dr. Gimesi Szabolcs, Kékkői Zoltán államtitkár és az intézmény igazgatója aláírták azt a megállapodást, melyben a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata az iskola intézményfenntartói jogát átadta a Földművelésügyi- és Vidékfejlesztési Minisztériumnak.

 • A 2000-2001-es tanév során készült el a francia (Richel) fóliaház, tanboltunk  és a porta épülete is.

 • 2001. szeptember 1-jétől a kerettanterv szerint tanítunk. A helyi tantervünkbe 2 helyi tantárgyat alkottunk: egészségnevelés, borkultúrát a 9. osztályban, és a virágkalendáriumot a 10. osztályban. A hatékonyabb tanulási módszerek elsajátítására a 9. osztályban még bevezettük a „Tanulás tanítása” című tantárgyat.

 • Ettől a tanévtől kezdve oktatási rendszerünkben, a 9-10. évfolyamon a szakközépiskolai tantervet vesszük figyelembe. Az átjárhatóságot képzésünk során fokozottan előtérbe helyezzük, ezért ezen a két évfolyamon (9. és 10.) egységes tanterv szerint folyik az oktatás.

 • 2002-ben a szőlő-gyümölcstermesztők szakmai tantermének, illetve a bemutató terem épületének teljes felújítása és átalakítása megtörtént, ezenkívül a kertészeti labor is elkészült.

 • 2002 őszén ültetvénytelepítési pályázaton nyert pénzből a tangyümölcsös telepítésének I. ütemét valósítottuk meg.

 • 2003 júniusától ISO 9001 minőségbiztosítással rendelkező intézményként működünk.

 • 2003 nyarán elkészült a konyha és ebédlő felújítása.

 • A 2003-2004-es tanév során felújítottuk az iskolaépület vizesblokkjait ablakcserével együtt.

 • 2004. júniusában végzett az első kertész- és növényvédelmi technikus szakképesítést szerző OKJ 52-6207-01 számú osztályunk. 

 • 2007-ben iskolánk megkapta az akkreditált felnőttképző címet.

 • 2008-ban fenntartónk a Földművelésügyi- és Vidékfejlesztési Minisztérium létrehozta a Dunántúli Agrár- szakképző Központot 8 Dunántúlon található iskolájából szekszárdi székhellyel. Iskolánk tagintézménye lett ennek a szervezetnek.