Szülői értekezletek

Összevont szülői értekezlet témái

2014. szeptember 26.

16.00-17.00 óra

  1. Az iskolavezetés bemutatása

  2. Képzési lehetőségek

  3. Kapcsolattartás a szülőkkel

  4. Szakköri foglalkozások, felzárkóztatás

  5. A tanév fontosabb eseményei

  6. Házirend

  7. Kollégiumi élet

17.00-18.00 óra

osztály és kollégiumi szülői értekezlet a tantermekben és a kollégiumban,

a szülői munkaközösség tagjainak és elnökének megválasztása

 

 

Osztály szülőértekezlet témái

2015. március 26.  16.00-17.00 -ig

 

 Minden osztályban:

Az első félév tanulmányi és magatartási helyzetének értékelése.

A Házirend fontosabb pontjainak felelevenítése.

Iskolánkban a mulasztások igazolásának rendje.

A következő félév feladatainak ismertetése.

Az esetleges tanulmányi kirándulás szervezése.

 

Kiemelt feladatok :

Hogyan alakult az osztályközösség?

Továbbhaladási lehetőségek ismertetése.

A tanulmányi munka fontossága, készülés az érettségi vizsgára.

Érettségi vizsgáról,ballagásról, továbbtanulási és elhelyezkedési lehetőségekről.

A szakma iránti érdeklődés, a szakma szeretete.