2016. március

Horváth Eszter(továbbképzés)

 2016.03.17. csütörtök

4. óra 11.a történelem  Cserni István helyettesít

2016.03.18. péntek

1. óra 10.b. társ.i.  elmarad

2.óra  9.a  társ.i. elmarad -előrejön 3. óráról a testnevelés

3. óra 11.a tört.  Szászi Csongor

4. óra 12. a tört. Szászi Csongor

5.óra 12.a tört. elmarad-előrejön 7. óráról a testnevelés

6. óra 11.a of  elmarad

Majnovics Marianna

2016.03.17. csütörtök

3. óra 9. szb német Palánkainé H. Angéla

4. óra 9.vk német  elmarad-előrejön 5. óráról a növényism. Martonné V.E.

5. óra 11. a német –előrejön 7. óráról a KMŰ Kuslics Ágnes

6. óra 10. a német elmarad- előrejön 8. óráról az of Horváth Márta

2016.03.18. péntek

1. óra osztályfőnöki elmarad

2. óra 14.p Fogl.1 elmarad

3.óra 10.b német elmarad- előrejön 4. óráról a testnevelés

4. óra 11. a német  Nagy Károly

10. b osztály

4. óra testnevelés  helyén  előrejön 5. óráról az of Horváth Attiláné

5. óra előrejön 7.óráról a borászati gépek Szászi Csongor

6. óra órarend szerint borászati gépek

Az órákhoz kérjük beírni, hogy hányadik órában megtartva.

Kő  Szilvia

2016.03.17. csütörtök 12. oszt magyar szintvizsga miatt

3. óra 11.a irodalom Kovács Károlyné

4. óra 10. a mir- előrejön 5. óráról a testnevelés Nagy Károly

5. óra 9.szb munkavállalói elmarad – előrejön 7. óráról a testnevelés

6. óra 9.a magyar ir.           Kovács Károlyné

Bizottság tagjai:                  Kő Szilvia szaktanár

8-9                        Horváth Attiláné

9-10                      Horváth Márta

10-11                    Kovács Károlyné

11-12                    Palánkainé H.A.

12-13                    Kuslics Ágnes

13-14                    Palánkainé H.A.

14-15                    Kovács Károlyné